NAČIN DELOVANJA:
Protiokonazol je aktivna materija iz hemijske klase triazolintiona sa visoko sistemičnim delovanjem. Izuzetno je delotvorna u suzbijanju velikog broja prouzrokovača biljnih bolesti. Protiokonazol pokazuje izuzetna protektivna, kurativna i eradikativna svojstva, a posebno je efikasan u suzbijanju bolesti stabljike i klasa kod strnih žita. Mehanizam delovanja obe aktivne materije se zasniva na inhibiciji sinteze ergosterola.
PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.
PRIMENA:
Prosaro 250 EC koristi se u usevu:

– pšenice i ječma, za suzbijanje prouzrokovača: pepelnice (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp.) tokom faze vlatanja, klasanja i cvetanja (VVSN 30 – 69) – po pojavi simptoma bolesti a pre početka širenja parazita na gornja tri lista, računajući i zastavičar i klas, sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria tritici) i mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) po pojavi simptoma i postojanja uslova za zaražavanje i paleži klasa strnih žita (Fusarium spp.) od početka faze klasanja, kada su vidljive prve plevice pa do kraja faze cvetanja (VVSN 51 – 69) odnosno kada se ostvare uslovi za nastanak infekcije.

 

Količina primene je 0,75 – 1,0 l/ha (7,5-10 ml na 100 m2), uz utrošak vode 200-400 l/ha.

 

Maksimalan broj tretiranja je dva puta u toku godine, na istoj površini.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
Za pšenicu i ječam – 42 dana.
NAPOMENE:
Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno, pod sledećim uslovima:

– površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi) i 200 m od voda (vodotokovi, bunari, jezera);

– brzina vetra ne sme da prelazi 2-3 m/s, a relativna vlažnost vazduha iznad 50 %;

– rubne zone (200-500 m) se tretiraju sa zemlje;

Kod tretiranja strnih žita radi suzbijanja paleži klasa (Fusarium spp.), količina vode ne bi trebalo da prelazi raspon od 100 – 150 l/ha.