Biološki fungicid i stimulator rasta biljaka, namenjen za suzbijanje sive truleži (Botrytis cinerea) u zasadu vinove loze i maline. Preporučuje se za upotrebu u organskoj proizvodnji hrane i dobro se uklapa u bilo koji program integralne zaštite.|

Delovanje
Pythium oligandrum prodire svojim hifama u ćelije fitopatogenih gljiva i izvlači hranjive materije iz njih. Njegova aktivnost se zasniva putem hranjive i prostorne konkurencije u odnosu na fitopatogene gljive.

Mehanizam delovanja ispoljava na tri načina:
1.  Mikoparazitski – POLYVERSUM direktno napada fitopatogene mikroorganizme i koristi hidrolitičke enzime za uništavanje miceliju štetnih gljiva i koristi njihove hranljive materije za svoj razvoj.
2. Indukcijski – POLYVERSUM inhibira rast i razvoj patogenog mikroogranizma, jer indukuje mehanizme stvaranja morfoloških i biohemijskih barijera u biljnim tkivima.
3.  Stimulacijom rasta – POLYVERSUM podstiče proizvodnju materija za stimulaciju rasta u biljaka i posredno povećava usvajanje fosfora i mikronutrijenata u biljku.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Pre primene potrebno je da preparat POLYVERSUM bude 30 minuta u vodi kako bi se pokrenuo metabolički reproduktivni proces mikroorganizma Pythium oligandrum.
→ Može se mešati sa djubrivima, herbicidima I insekticidima.
→ Ne mešati sa fungicidima I okvašivačima.
→ Ne mešati sa proizvodima koji sadrže Trihodermu ili druge mikroorganizme, takodje ne treba kombinovati ove proizvode u kratkim vremenskim intervalima. Nakon 3 sedmice mogu se koristiti drugi mikroorganizmi.
→ POLYVERSUM je biološki proizvod i zbog toga je najbolje vreme za njegovu primenu tokom dana rano ujutro ili kasno poslepodne ili uveče. Ovo pravilo je naročito važno tokom jake insolacije i visokih dnevnih temperatura.
→ Nema ograničanja u broju tretiranja u toku godina.

Primena: