Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

Kukuruz

0,02 + Imox (0,1%)

Kukuruz u fazi razvoja 3-6 listova

Pšenica

0,02 + Imox (0,1%)

Od trećeg lista do kraja bokorenja

DELOVANJE:

Peak je herbicid iz grupe sulfonilurea koji se usvaja lišćem i korenom. Kreće se naviše i naniže u biljci, inhibira enzim acetolaktat sintetazu (ALS), čime se sprečava sinteza razgranatih amino kiselina (valin, leucin, izoleucin). Koristi se po nicanju useva i korova.

SPEKTAR DELOVANJA:

Štir obični (Amaranthus retroflexus) , štir ljutavi (Amaranthus blitoides), ambrozija (Ambrosia artemisifolia), boca obična (Xantium strumarium) , teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), tatula obična (Datura stramonium) , gorušica (Sinapis arvensis) , suncokret divlji (Helianthus annus) , dvornik obični (Poligonyum persicaria).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Nije dovoljno efikasan za prilepaču (Galium aparine), ali se može uspešno kombinovati sa preparatima koji je dobro suzbijaju (Mustang, Lodin). U uslovima veće zaraženosti palamidom (Cirsium arvense) i pepeljugom (Chenopodium album) može se kombinovati sa drugim herbicidima (Mustang, agroDimark). Ne deluje na pomoćnicu (Solanum nigrum). Zbog niske cene, različite kombinacije u cilju proširenja spektra delovanja, potpuno su ekonomski prihvatljive.

MBT: 1