Biljna vrsta

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Kukuruz

20 g/ha

Posle nicanja, kada je kukuruz u fazi 3-6 listova

*OVP – merkantilni kukuruz

14 dana – silažni kukuruz

Pšenica Od faze 3 lista do kraja bokorenja

*OVP

*OVP – obezbeđena vremenom primene

Spektar delovanja PEAK® 75 WG:

Jednogodišnji širokolisni korovi:

  • Vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
  • Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)
  • Štir obični (Amaranthus retroflexus)
  • Obična pepeljuga (Chenopodium album)
  • Srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum)
  • Tatula obična (Datura stramonium)
  • Kamilica (Matricaria chamomilla)
  • Dvornik ptičji (Polygonum aviculare)
  • Poljska gorušica (Sinapis arvensis)
  • Obična boca (Xanthium strumarium)

Posebne napomene:
Ukoliko dođe do preoravanja ili preveremnog skidanja useva, na tretiranim površinama se mogu sejati samo kukuruz i pšenica. U slučaju ekstremno sušnih godina, sa količinom padavina manjom od 500 mm, i u slučaju veće primenjene doze ili preklapanja redova tokom primene ne sme se sejati šećerna repa, suncokret i povrće u narednoj godini. Nikada ne koristiti preparat bez dodatka okvašivača.

Mogućnost mešanja:
U uslovima veće zakorovljenosti palamidom (Cirsium arvense) i pepeljugom (Chenopodium album) može se kombinovati sa herbicidima na bazi dikambe (BANVEL® 480 S). Može se mešati sa preparatima na bazi sulfonilurea radi suzbijanja jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova, kao što je sirak iz rizoma. Zbog niske cene, različite kombinacije u cilju proširenja spektra delovanja, potpuno su ekonomski prihvatljive.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “PEAK 75 WG”

Your email address will not be published. Required fields are marked