Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

PŠENICA, RAŽ, TRITIKALE

0,5

U vreme primene herbicida Pallas 75 WG

DELOVANJE:

deluje tako što smanjuje površinski napon vode i na taj način poboljšava kvašenje
lisne površine korova i bolju distribuciju herbicida na tretiranoj površini. Takođe se smanjuje rastur kapljica tečnosti za prskanje i uvećava otpornost na spiranje kišom

SPEKTAR DELOVANJA
u skladu sa područjem primene herbicida Pallas 75 WG sa kojim se primenjuje Pallas Adjuvant je okvašivač, nije sredstvo za zaštitu bilja i ne suzbija nijednu bolest, štetočinu niti korov.

PREPORUKE I NAPOMENA:
proizvod Pallas Adjuvant se primenjuje uz utrošak 200-400 litara vode po hektaru. Primenjuje se samo na prosušene biljke. Ne prskati uz vetar, kao i pri visokim temperaturama ili jakoj osunčanosti. Ne primenjivati u usevima oslabljenim od nepovoljnih klimatskih uslova, nedostatka hraniva, napada štetočina ili oštećenog korena.
Pallas Adjuvant se primenjuje leđnim i traktorskim prskalicama, koje moraju biti tehnički ispravne i pravilno kalibrirane u skladu sa proizvođačkom specifikacijom, tako što se rezervoar prskalice ispuni do pola čistom vodom uz neprestano mešanje, a zatim dodati potrebnu količinu herbicida PALLAS 75 WG, a zatim odgovarajuću količinu Pallas
Adjuvant i dosuti vodu do vrha prskalice uz stalno mešanje. Pallas Adjuvant nije fitotoksičan i ne prouzrokuje nikakvo nepoželjno sporedno delovanje ako se primenjuje striktno u skladu sa zvaničnom registracijom herbicida sa kojim se zajedno koristi.Pallas Adjuvant se može mešati sa svim herbicidima koji su registrovani za primenu u kombinaciji sa površinski aktivnim materijama (surfaktanti) za registrovane namene i količine primene.