Kontaktni insekticid i akaricid na bazi parafinskog ulja, za suzbijanje širokog spektra štetočina u voćarstvu

Delovanje
OVITEX® deluje kontaktno, sprečavajući respiraciju, na sve razvojne stadijume kod insekata i grinja. Koristi se za zaštitu jabučastog voća (jabuka i kruška) od širokog spektra štetočina.

Primena
Jabuka:
– Štitaste vaši (
Qudraspidiotus perniciosus, Pseudaulacaspis pentagona, Sphaerolecanium prunastri, Parlatoria oleae, Lepidosaphes ulmi), Grinje (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi, Bryobia rubrioculus) Jabukina krvava vaš (Eryiosoma lanigerum), Jabukina zelena vaš (Aphis pomi), Brašnasta jabukina i kruškina vaš (Dysaphis pyri, D.plantaginea), Savijač pupoljka (Archips rosanus, A.podanus); 20 l/ha, tretiranje do početka cvetanja, dok su još prisutna zimska jaja.
Kruška:
– Kruškina buva (Psylla pyri i Cacopsylla pyri); 20 l/ha, tretiranje do početka cvetanja, kada se javlja prva generacija.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Može se mešati sa preparatima na bazi bakra 
Kocide® 2000Neoram® 37,5 WG.
→ Ne sme se mešati sa sumpornim preparatima.
→ Potrebno je da stabla budu detaljno poprskana.
→ Ne korisatiti preparat kada su biljke u cvetanju ili kada je temperatura preko 32°C.
→ 
OVITEX® ne koristiti 30 dana nakon korišćenja preparata na bazi sumpora i mora proći najmanje 7 dana između korišćenja Ovitex-a i preparata na bazi kaptana, folpeta i ditianona.
→ 
OVITEX® može da se koristi kao zimsko i letnje ulje.
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine je: 1 put za jabuku, 2 puta za krušku.

Aktivna materija

Parafinsko ulje 817 g/l

Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)

Utrošak vode

1000-1500 l/ha

Karenca

Obezbeđena vremenom primene

Pakovanje

1 l, 10 l