Klasa  Herbicidi
Opis   Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza, soje i lucerke
Proizvođač   Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije   Tifensulfuron – metil
Formulacija   vododisperzibilne granule
Delovanje   Tifensulfuron-metil je selektivni, translokacioni herbicid iz hemijske grupe sulfonilurea. Usvaja se lišćem i korenom korova i brzo se prenosi naviše i naniže u biljci. Zaustavljajući procese nastajanja acetolaktat sintetaze (ALS), ova aktivna materija prouzrokuje inhibiciju amino kiselina valina i izoleucina, a potom stopira deobu ćelija i rast biljaka.
Karenca   Obezbeđena vremenom primene – kukuruz, soja i lucerka
Koncentracija   8 – 20 g/ha
Primena   kukuruz, soja, lucerka
Pakovanje   8g