Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu suncokreta

Delovanje
Oktagon® 960 EC je selektivni sistemični (translokacioni) herbicid iz grupe hloracetamida. Korovske biljke ga absorbuju korenom i izdancima. Mehanizam delovanja mu se zasniva na inhibiciji ćelijske deobe. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): K3.

Primena
Suncokret:
– 1 l/ha, na humoznim zemljištima (3-5% humusa)
– 1,2 l/ha, na jako humoznim zemljištima (više od 5% humusa)
Vreme primene:
Posle setve, a pre nicanja useva i korova.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ U slučaju prevremenog preoravanja, na tretiranoj površini majmanje 6 meseci od tretiranja ne smeju se sejati jara žita i drugi uskolisni usevi. Na tertiranim površinama mogu se odmah sejati kukuruz, grašak, soja i pasulj.
→ 6 meseci nakon primene mogu se sejati paradajz, ozima pšenica, ozimi ječam i lucerka.
→ 12 meseci nakon primene mogu se sejati paprika, luk, krastavac i strna žita.

 

Aktivna materija

S-metolahlor 960 g/l

Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)

Količina primene

1 – 1,2 l/ha

Utrošak vode

200-400 l/ha

Karenca

Obezbeđena vremenom primene

Pakovanje

250ml, 1l