Usev

Patogeni koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Jabuka Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis)

0,1%-0,2%

0,2% u toku mirovanja vegetacije, 0,1% do faze mišije uši.

*OVP

Vinova loza Plamenjača (Plasmopara viticola)

1,0-1,5 kg/ha

Preventivno najkasnije po pojavi prvih simptoma (BBCH 53-83)

35 dana

Malina Sušenja lastara (Didymella aplanata), rđa (Phragmidium rubi-idaei), žuta rđa (Kuehneola uredines)

0,17-0,2%

Tokom intezivnog rasta izdanaka (20-120 cm) pa do početka cvetanja rodnih grana, u intervalima 8-10 dana, kao i nakon berbe.

5 dana

Kupina Sušenja lastara (Didymella aplanata), rđa (Phragmidium rubi-idaei), žuta rđa (Kuehneola uredines)

0,17-0,2%

Tokom intezivnog rasta izdanaka (20-120 cm) pa do početka cvetanja rodnih grana, u intervalima 8-10 dana, kao i nakon berbe.

21 dan

Orah Bakteriozna plamenjača (Xanthomonas arboricola pv. corylina), bakterijski rak (Pseudomonas syringae pv. avellanae)

0,3%

Pre kretanja vegetacije, pre otvaranja pupoljaka, kao i nakon opadanja lišća u jesen.

21 dan

Leska Bakteriozna plamenjača (Xanthomonas arboricola pv. juglandis)

0,3%

Pre kretanja vegetacije, pre otvaranja pupoljaka, kao i nakon opadanja lišća u jesen.

21 dan

Krompir Plamenjača (Phytophthora infestans)

1 kg/ha

Tokom vegetacije preventivno ili po sticanju uslova za pojavu i razvoj oboljenja.

14 dana

Paradajz Plamenjača (Phytophthora infestans)

1 kg/ha

Tokom vegetacije preventivno ili po sticanju uslova za pojavu i razvoj oboljenja.

14 dana

Paprika Bakterioza (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), crna pegavost lista (Alternaria solani)

0,14-0,2%

Preventivno, kad se ostvare uslovi za pojavu zaraze, kada je razvijeno 4-5 stalnih listova na glavnom stablu do faze punog razvoja ploda.

7 dana

Luk Plamenjača (Peronospora destructor)

1 kg/ha

Tokom vegetacije preventivno ili po sticanju uslova za pojavu i razvoj oboljenja.

21 dan

Krastavac Plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)

0,15%

Tokom vegetacije preventivno ili po sticanju uslova za pojavu i razvoj oboljenja.

*OVP

Pasulj Bakteriozna mrka pegavost (Xanthomonas campestris pv. phaseoli)

0,14-0,2%

Kad se ostvare uslovi za pojavu i razvoj zaraze.

5 dana

Boranija Bakteriozna mrka pegavost (Xanthomonas campestris pv. phaseoli)

0,14-0,2%

Kad se ostvare uslovi za pojavu i razvoj zaraze.

5 dana

Celer Siva pegavost celera (Septoria apiicola)

0,14-0,2%

Kad se ostvare uslovi za pojavu i razvoj zaraze.

15 dana

Šećerna repa Siva pegavost lista (Cercospora beticola)

0,75-1,25 kg/ha

Prvi tretman u momentu kada intezitet zaraze biljaka dostigne 5%, a naredni tretmani u zavisnosti od uslova za širenje zaraze.

21 dan

*OVP – Obezbeđena vremenom primene

Napomena: Pri upotrebi NORDOX® 75 WG uzeti u obzir da je dozvoljena maksimalna količina primene bakra po hektaru, na istoj površini u toku jedne godine 4 kg.

Mogućnost mešanja:
Može se mešati sa preparatima na bazi sumpora (uz uslov da pH mešavine ostane neutralan) i sa mineralnim uljima za zimsko tretiranje voćaka i vinove loze. Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (malation, dimetoat, fosmet, hlorpirifos, propamokarb) i sa sredstvima za folijarnu ishranu biljaka. Može biti fitotoksičan ako se primeni po hladnom i vlažnom vremenu ili nakon dozvoljenog vremena primene.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “NORDOX 75 WG”

Your email address will not be published. Required fields are marked