Usev

Patogeni koje suzbija

Količina primene

Vreme primene

Karenca

Jabuka Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis)

0,1%-0,2%

0,2% u toku mirovanja vegetacije, 0,1% do faze mišije uši.

*OVP

Vinova loza Plamenjača (Plasmopara viticola)

1,0-1,5 kg/ha

Preventivno najkasnije po pojavi prvih simptoma (BBCH 53-83)

35 dana

Malina Sušenja lastara (Didymella aplanata), rđa (Phragmidium rubi-idaei), žuta rđa (Kuehneola uredines)

0,17-0,2%

Tokom intezivnog rasta izdanaka (20-120 cm) pa do početka cvetanja rodnih grana, u intervalima 8-10 dana, kao i nakon berbe.

5 dana

Kupina Sušenja lastara (Didymella aplanata), rđa (Phragmidium rubi-idaei), žuta rđa (Kuehneola uredines)

0,17-0,2%

Tokom intezivnog rasta izdanaka (20-120 cm) pa do početka cvetanja rodnih grana, u intervalima 8-10 dana, kao i nakon berbe.

21 dan

Orah Bakteriozna plamenjača (Xanthomonas arboricola pv. corylina), bakterijski rak (Pseudomonas syringae pv. avellanae)

0,3%

Pre kretanja vegetacije, pre otvaranja pupoljaka, kao i nakon opadanja lišća u jesen.

21 dan

Leska Bakteriozna plamenjača (Xanthomonas arboricola pv. juglandis)

0,3%

Pre kretanja vegetacije, pre otvaranja pupoljaka, kao i nakon opadanja lišća u jesen.

21 dan

Krompir Plamenjača (Phytophthora infestans)

1 kg/ha

Tokom vegetacije preventivno ili po sticanju uslova za pojavu i razvoj oboljenja.

14 dana

Paradajz Plamenjača (Phytophthora infestans)

1 kg/ha

Tokom vegetacije preventivno ili po sticanju uslova za pojavu i razvoj oboljenja.

14 dana

Paprika Bakterioza (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), crna pegavost lista (Alternaria solani)

0,14-0,2%

Preventivno, kad se ostvare uslovi za pojavu zaraze, kada je razvijeno 4-5 stalnih listova na glavnom stablu do faze punog razvoja ploda.

7 dana

Luk Plamenjača (Peronospora destructor)

1 kg/ha

Tokom vegetacije preventivno ili po sticanju uslova za pojavu i razvoj oboljenja.

21 dan

Krastavac Plamenjača (Pseudoperonospora cubensis)

0,15%

Tokom vegetacije preventivno ili po sticanju uslova za pojavu i razvoj oboljenja.

*OVP

Pasulj Bakteriozna mrka pegavost (Xanthomonas campestris pv. phaseoli)

0,14-0,2%

Kad se ostvare uslovi za pojavu i razvoj zaraze.

5 dana

Boranija Bakteriozna mrka pegavost (Xanthomonas campestris pv. phaseoli)

0,14-0,2%

Kad se ostvare uslovi za pojavu i razvoj zaraze.

5 dana

Celer Siva pegavost celera (Septoria apiicola)

0,14-0,2%

Kad se ostvare uslovi za pojavu i razvoj zaraze.

15 dana

Šećerna repa Siva pegavost lista (Cercospora beticola)

0,75-1,25 kg/ha

Prvi tretman u momentu kada intezitet zaraze biljaka dostigne 5%, a naredni tretmani u zavisnosti od uslova za širenje zaraze.

21 dan

*OVP – Obezbeđena vremenom primene

Napomena: Pri upotrebi NORDOX® 75 WG uzeti u obzir da je dozvoljena maksimalna količina primene bakra po hektaru, na istoj površini u toku jedne godine 4 kg.

Mogućnost mešanja:
Može se mešati sa preparatima na bazi sumpora (uz uslov da pH mešavine ostane neutralan) i sa mineralnim uljima za zimsko tretiranje voćaka i vinove loze. Ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (malation, dimetoat, fosmet, hlorpirifos, propamokarb) i sa sredstvima za folijarnu ishranu biljaka. Može biti fitotoksičan ako se primeni po hladnom i vlažnom vremenu ili nakon dozvoljenog vremena primene.