Nesistemični fungicid, širokog spektra delovanja, sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača čadjave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).|

Delovanje
NELT DF je nesistemični fungicid za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), tretiranjem od početka vegetacije, tokom perioda primarnih zaraza i to preventivno pre ostvarivanja uslova za
infekciju kao i tokom perioda sekundarnih infekcija sa razmakom između tretiranja 7-14 dana, zavisno od uslova za razvoj infekcije. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): M3

Primena
Jabuka:
– Čađava pegavost lišća i krastavost plodova jabuke (
Venturia inaequalis); 0,2% (20g na 10 l vode), od početka vegetacije, i to preventivno pre ostvarivanja uslova za infekciju.

Preporuke i napomene vezane za primenu

→ NELT DF  se ne sme se mešati sa insekticidima izrazito kisele reakcije (dihlorvos, heptenofos, dimetoat, fosfamidon) i uljnim formulacijama.
→ Preparat primenjen prema uputstvu proizvođača nema opasnosti od fitotoksičnosti.
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine: prema potrebi sa intervalom izmedju tretiranja od 7-14 dana

 

Aktivna materija

Metiram 700 g/kg;

Formulacija

Vododisperzibilne granule (WG)

Utrošak vode

Jabuka 1000 l/ha

Karenca

Jabuka 28 dana

Pakovanje

500 g, 1 kg