NAČIN DELOVANJA:

Spirotetramat je aktivna materija iz grupe insekticida koja se zove ketoenoli. Ovu aktivnu materiju odlikuje jedinstveno svojstvo dvosmerne sistemičnosti. Naime, primenjen preko lista, spirotetramat se usvaja i ulazi u sprovodni sistem biljke – ksilem, kojim se prenosi naviše i floem kojim prenos ide i uzlaznim tokovima ka mladom lišću, i silaznim ka korenu. Štetočine koje se hrane sisanjem biljnih sokova unose u svoj organizam aktivnu materiju koja deluje na stvaranje lipida u telu insekata. Na ovaj način, mnogi procesi u razvoju bivaju poremećeni i prekinuti (presvlačenje, poleganje jaja, stvaranje kolonija…) što za posledicu ima uginuće štetnih organizama.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:

Koristi se u zasadima/usevima:

1) Kruške, za suzbijanje kruškine buve (Psylla pyri) u koncentraciji od 0,15%, ili izraženo kroz količinu primene 15 ml na 10 l vode. Utrošak vode je 1000 l/ha (10 l na 100 m2). Tretirati u vreme pojave prvih larvenih stadijuma štetočine (L1 i L2).

2) Jabuke, za suzbijanje krvave vaši (Eriosoma lanigerum) u koncentraciji od 0,15%, ili izraženo kroz količinu primene 15 ml na 10 l vode. Utrošak vode je 1000 l/ha (10 l na 100 m2). U slučaju krvave vaši, pravi momenat tretiranja je pojava pokretnih formi, odnosno početak migracije sa drveta na zelene delove biljke.

3) Breskve, za suzbijanje dudove štitaste vaši (Diaspis pentagona) u koncentraciji od 0,15% (15 ml na 10 l vode). Utrošak vode je 1000 l/ha (10 l na 100 m2). Pojava prvih pokretnih formi („lutalica“) je trenutak kada treba primeniti Movento.

4) Paradajza, za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u količini primene od 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m2) u vreme pojave prvih jedinki.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 2 puta za krušku, jabuku i breskvu, a 4 puta za paradajz. Razmak između dva tretiranja je 14 dana.

KARENCA:

kruška, jabuka, breskva 21 dan, paradajz 3 dana.
NAPOMENE:

– zbog jedinstvenih osobina (dvosmerne sistemičnosti), Movento pruža dugotrajnu zaštitu zasada. Zavisno od vremena primene i pritiska štetočine, ovaj vremenski period zaštite traje od 7-28 dana;

– Movento je odličan izbor za suzbijanje skrivenih i teško dostupnih štetočina;

– u voćarstvu se može primetiti delovanje na štetne grinje, kao prateći učinak;

– Movento je bezbedan za korisne insekte;

– ne mešati ga sa fungicidima na bazi kaptana.