MONOSAN HERBI

Категорије: ,

Опис

Klasa  Herbicidi
Opis  Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruza i na livadama i pašnjacima
Proizvođač  Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije  2.4-D u obliku dimetilamonijuma
Formulacija  koncentrovani rastvor
Delovanje  2,4-D je translokacioni herbicid sa hormonskim delovanjem. Usvaja se preko lisne mase, a manjim delom preko korena. Niske koncentracije izazivaju nekontrolisanu deobu ćelija što utiče na propadanje vaskularnih tkiva, dok visoke koncentracije inhibiraju deobu ćelija (naročito u meristemskim tkivima). Takođe, poznato je da u malim količinama 2,4-D deluje kao regulator rasta ćelija.
Karenca  Obezbeđena vremenom primene – pšenica, ječam, raž i kukuruz
28 dana – livade i pašnjaci
Koncentracija  1.5 – 3 l/ha
Primena  strna žita, kukuruz, livade, pašnjaci
Pakovanje  1 l