Sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje štetnih insekata u jabuci i krompiru

Delovanje
Mido 20% SL je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem iz grupe neonikotinoida. Aktivna materija imidakloprid ima izraženu translaminarnu aktivnost (kretanje u okviru lista), kao i sposobnost kretanja kroz celu biljku. Odlukuje se brzim i dugotrajnim delovanjem na štetne insekte. Preparat može da obezbedi dugotrajnu zaštitu jer ima rezidualno delovanje i do 30 dana. Deluje na odrasle forme insekata (adulticidno) i na sve larvene stadijume (larvicidno).

Primena
Jabuka:
– Zelena jabukina lisna vaš (
Aphis pomi); 0,02-0,025%, odnosno (2-2,5 ml preparata na 10 l vode), nakon pojave prvih kolonija.
Krompir:
– Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata); 0,2-0,3 l/ha, od početka piljenja pa do trećeg larvenog uzrasta.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Pogodan za upotrebu u zasadima kruške jer, u kombinaciji sa odgovarajućim partnerom ima odlično delovanje na kruškinu buvu.
→ Preporučuje se alternativno korišćenje sa insekticidima iz drugih grupa, kako ne bi došlo do pojave rezistencije.
→ Kompatibilan je sa raznim fungicidima, kao što su: azoksistrobin, metalaksil, imazalil i dr.
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 2 puta

Aktivna materija

Imidakloprid 200 g/l

Formulacija

Koncentrovani rastvor (SL)

Utrošak vode

600-1000 l/ha – jabuka
200-400 l/ha – krompir

Karenca

Jabuka – 14 dana
Krompir – 28 dana

Pakovanje

1 l