LECTOR SUPER

Категорије: ,

Опис

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih travnih korova u usevu soje

Primena
Lector Super® je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih travnih korova u usevu soje. Usvaja se lišćem, Inhibira acetil CoA karboksilaze (ACCaze) i blokira sintezu masnih kiselina. Koristi se u količini primene 0,8-2 l/ha posle nicanja soje, kada su korovi u fazi 2-5 listova.

Aktivna materija

Kletodim 120 g/l

Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)

Količina primene

0,8-2 l/ha

Utrošak vode

200-400 l/ha

Karenca

Obezbeđena vremenom primene

Pakovanje

100ml, 250ml,1l