NAČIN DELOVANJA:

Protiokonazol je aktivna materija iz hemijske klase triazolintiona sa visoko sistemičnim delovanjem. Izuzetno je delotvorna u suzbijanju velikog broja prouzrokovača biljnih bolesti i zaštiti čitavog niza useva. Pored zaštitne funkcije, protiokonazol deluje podsticajno na rast gajene biljke.

Tretirano seme pšenice i ječma usvaja aktivne materije prilikom bubrenja i klijanja. Na taj način je pružena zaštita semenu od bolesti koje se prenose zemljištem kao i semenom (Ustilago spp., Tilletia spp., Fusarium spp.). Deo tebukonazola i protiokonazola se akropetalno prenosi u klicu i mlade listove te pruža zaštitu do faze 2-3 lista. Mehanizam delovanja obe aktivne materije se zasniva na inhibiciji sinteze ergosterola.

PRIMENA:

Lamardor se koristi za tretiranje semena:

1) Pšenice, u cilju suzbijanja prouzrokovača glavnica (Tilletia tritici, T. laevis) i otkrivene gari (Ustilago nuda sp. tritici), kao i fuzariozne truleži korena i prizemnog dela stabla (Fusarium spp.).

2) Ječma, u cilju suzbijanja gari na ječmu (Ustilago nuda, Ustilago hordei), mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) i fuzariozne truleži stabljike (Fusarium spp.).

Količina primene: 15-20 ml preparata na 100 kg cemena uz dodatak 200-300 ml vode.

Vreme primene: nekoliko meseci pre setve (u toku profesionalne dorade semena).

Broj tretiranja u toku godine: jedanput, u toku dorade semena ili neposredno pred setvu.

NAČIN PRIMENE:

U odgovarajućim zatvorenim uređajima, koji obezbeđuju ravnomerno i precizno nanošenje preparata.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

Obezbeđena vremenom primene preparata.

NAPOMENE:
– tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, riba i toplokrvnih životinja;

– tretirano seme se ne sme ostaviti na površini zemljišta;

– u samom procesu dorade moguć je dodatak preparata Gaucho 600 FS u cilju suzbijanja lisnih vaši kao vektora virusa (virus patuljavosti ječma).

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “LAMARDOR”

Your email address will not be published. Required fields are marked