LAMARDOR

Lamardor je sistemični fungicid za tretiranje semena sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

AKTIVNA MATERIJA: tebukonazol 150 g/l, protiokonazol 250 g/l

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)

Pakovanje:
10 l 1 x 10 l

Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kome se primenjuje: PŠENICA, JEČAM

Категорије: ,

Опис

NAČIN DELOVANJA:

Protiokonazol je aktivna materija iz hemijske klase triazolintiona sa visoko sistemičnim delovanjem. Izuzetno je delotvorna u suzbijanju velikog broja prouzrokovača biljnih bolesti i zaštiti čitavog niza useva. Pored zaštitne funkcije, protiokonazol deluje podsticajno na rast gajene biljke.

Tretirano seme pšenice i ječma usvaja aktivne materije prilikom bubrenja i klijanja. Na taj način je pružena zaštita semenu od bolesti koje se prenose zemljištem kao i semenom (Ustilago spp., Tilletia spp., Fusarium spp.). Deo tebukonazola i protiokonazola se akropetalno prenosi u klicu i mlade listove te pruža zaštitu do faze 2-3 lista. Mehanizam delovanja obe aktivne materije se zasniva na inhibiciji sinteze ergosterola.

PRIMENA:

Lamardor se koristi za tretiranje semena:

1) Pšenice, u cilju suzbijanja prouzrokovača glavnica (Tilletia tritici, T. laevis) i otkrivene gari (Ustilago nuda sp. tritici), kao i fuzariozne truleži korena i prizemnog dela stabla (Fusarium spp.).

2) Ječma, u cilju suzbijanja gari na ječmu (Ustilago nuda, Ustilago hordei), mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) i fuzariozne truleži stabljike (Fusarium spp.).

Količina primene: 15-20 ml preparata na 100 kg cemena uz dodatak 200-300 ml vode.

Vreme primene: nekoliko meseci pre setve (u toku profesionalne dorade semena).

Broj tretiranja u toku godine: jedanput, u toku dorade semena ili neposredno pred setvu.

NAČIN PRIMENE:

U odgovarajućim zatvorenim uređajima, koji obezbeđuju ravnomerno i precizno nanošenje preparata.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

Obezbeđena vremenom primene preparata.

NAPOMENE:
– tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, riba i toplokrvnih životinja;

– tretirano seme se ne sme ostaviti na površini zemljišta;

– u samom procesu dorade moguć je dodatak preparata Gaucho 600 FS u cilju suzbijanja lisnih vaši kao vektora virusa (virus patuljavosti ječma).