Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

JABUKA

0,1 – 0,15%

Na početku obrazovanja prvih kolonija vaši Tretiranje mlađih (prvi i drugi) razvojnih stupnjeva gusenica dudovca i gubara Pred cvetanje ili kasnije (posle cvetanja), kada se registruje prisustvo prvih jedinki kruškine buve

KRUŠKA

0,1 – 0,15%

Na početku obrazovanja prvih kolonija vaši Tretiranje mlađih (prvi i drugi) razvojnih stupnjeva gusenica dudovca i gubara Pred cvetanje ili kasnije (posle cvetanja), kada se registruje prisustvo prvih jedinki kruškine buve

DUNJA

0,1 – 0,15%

Na početku obrazovanja prvih kolonija vaši Tretiranje mlađih (prvi i drugi) razvojnih stupnjeva gusenica dudovca i gubara Pred cvetanje ili kasnije (posle cvetanja), kada se registruje prisustvo prvih jedinki kruškine buve

TREŠNJA, VIŠNJA

0,15 %

Na početku obrazovanja prvih kolonija vaši

BRESKVA

0,15 %

Na početku obrazovanja prvih kolonija vaši

KAJSIJA

0,15 %

Na početku obrazovanja prvih kolonija vaši

ŠLJIVA

0,15 %

Na početku obrazovanja prvih kolonija vaši

STRNA ŽITA

1,0 – 1,5

Na početku obrazovanja prvih kolonija vaši

KROMPIR

1,5

Tretiranjem larvi od I do III stupnja razvoja krompirove zlatice

ŠEĆERNA REPA

1,5

Na početku obrazovanja prvih kolonija vaši Tretiranjem larvi sovica od I do III stupnja razvoja Na početku pojave imaga mrvice repe

DUVAN

1,5

Na početku obrazovanja prvih kolonija vaši Tretiranjem larvi od I do III stupnja razvoja sovica

STRNA ŽITA, KROMPIR, DUVAN, POVRĆE

6,0 – 8,0

Tretiranjem zemljišta istovremeno sa setvom ili sadnjom u redove (trake) uz obaveznu inkorporaciju

DELOVANJE:

insekticid iz grupe Organofosfata koji inhibira enzime acetilholinesteraze u ćelijama
nervnog sistema insekata delujući svojim parama.

SPEKTAR DELOVANJA
namenjen je suzbijanju zelena vaš jabuke (
Aphis pomi), zelena migratorna vaš (Rhopalosiphum insertum), pepeljasta vaš kruške (Dysaphis pyri), pepeljasta vaš jabuke (Dysaphis plantaginae), obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) u zasadima jabuke, kruške i dunje; zelena vaš breskve (Myzus persicae), lisna vaš trešnje (Myzus cerasi), cigaretasta vaš breskve (M. varians) pepeljasta vaš šljive (Hyalopterus pruni), mala vaš šljive (Barchycaudus helichrysi) u zasadima trešnje, višnje, breskve, kajsije,
šljive; velika vaš žita (
Macrosiphum avenae), vaš ruže (Metopolophium dirhodum), zelena vaš žita (Schizaphis graminium, Rhopalosiphum padi), žitne stenice (Eurygaster austriaca, E. maura), krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), crna vaš repe (Aphis fabae), lisne sovice (Mamestra brassicae, M. oleracea), mrvice repe (Atomaria linearis), lisne sovice (Heliothis obsoletus, Autographa gamma), larve skočibuba (Agriotes ustulatus, A. sputator, A. lineatus), larve gundelja (Melolontha melolontha,
Rhizotrogus aequinoctialis, Amphimalon solstitialis).

PREPORUKE I NAPOMENE:
ne sme se primenjivati u fazi cvetanja. Ne mešati sa preparatima na bazi alkalne reakcije kao i fungicidima na bazi Folpeta, Mankozeba, Kaptana, Bakar-Hidroksida, Bordovske čorbe, kvašljivog sumpora.Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Na tretiranim površinama najmanje 14 dana po primeni ne dozvoliti pristup domaćim životinjama.