KOLUMBARIS

VISOKI PRINOSI I U NAJSTRESNIJIM USLOVIMA PROIZVODNJE

FAO 460

  • Visoko tolerantan na visoke temperature i sušu, odnosno nedostatak vode u zemljištu
  • Veliki klip, dobre komponente prinosa – veći broj zrna po jedinici površine
  • Otvorena i razgranata metlica omogućava efikasniju polinaciju
  • Dobro razvijen korenov sistem omogućavamanje problema u snabdevanju vodom ihranljivim materijama iz zemljišta
  • Visoka tolerantnost na lošije uslove proizvodnje(zemljišta, agrotehnika, predusev)

Preporuke za setvu

  • Temperatura zemljišta – setveni sloj (°C) 8 – 12
  • Gustina setve (biljaka/ha) 71 – 79.000
Категорије: ,