Kontaktni regulator rasta zaperaka duvana

DUVAN:

  • primenjuje se kao regulator rasta zaperaka duvana u količini 16 – 20 l/ha.

Vreme primene: neposredno po zakidanju cvetnih pupoljaka duvana, a najkasnije 3 dana od zakidanja, kada zaperci nisu duži od 1 – 3 cm.
Može se primeniti dva puta u toku iste godine sa razmakom 7 – 10 dana između dva tretmana.

MOGUĆNOST MEŠANJA

Preparat ne mešati sa drugim sredstvima.

Kerera sprečava rast zaperaka duvana, što rezultira povećanjem prinosa i kvaliteta duvana. Primenjuje se u širokolisnim vrstama duvana tipa virdžinija i berlej.

NAPOMENA
Primena može biti ručna, sipanjem ili specijalno prilagođenim prskalicama. Ne sme se koristiti u proizvodnji semenskog duvana, kroz sistem za navodnjavanje i na temperaturama višim od 30 stepeni. Najbolji efekat se postiže tretmanom u ranim jutarnjim satima, posle sušenja rose.

NEŽELJENI EFEKTI
Preparat ne primenjivati na bolesnim i oštećenim biljkama.