Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

KUKURUZ

0, 1% (10 ml u 10 l vode)

U vreme primene odabranog herbicida

DELOVANJE:

nejonizujuci okvašivac koji smanjuje površinski napon vode, poboljšava kvašenje
lisne površine i distribuciju herbicida po tretiranoj površini.

SPEKTAR DELOVANJA
primenjuje se na biljnim vrstama u kojima se primenjuje i herbicid sa kojim se koristi:

PREPORUKE I NAPOMENA:
može se mešati sa svim herbicidima iz grupe Sulfonil Uree. Preparat se primenjuje folijarno, prskanjem uz utrošak 200 do 400 litara tecnosti po hektaru. Dodaje se u rezervoar prskalice nakon rastvaranja herbicid, a u slučaju pripreme mešavine više herbicida, dodaje se poslednji. Preparat nije fitotoksican i ne potpomaže fitotoksicnost herbicida sa kojim se primenjuje.