Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

VINOVA LOZA

0,1 – 0,15 % (10 do 15 ml na 10 l vode)

Po pojavi prvih pega, a pre sticanja uslova za cikluse sekundarnog zaražavanja i širenja oboljenja

JABUKA

0,6 -1,0 (60 – 100 ml na 100m²) ili 300 – 500 g aktivne materije na 1 hektar

Tretiranja se izvode tokom vegetacije (faze 54 – 85 BBCH-skale). Preparat se primenjuje preventivno. Kurativni efekat ispoljava ako se primeni 36 sati od početka infekcije

DELOVANJE:

aktivna materija pripada grupi Toludina. Ankapler oksidativne fosforilacije, odnosno
inhibira klijanje spora, rast i sporulaciju gljive. Deluje na više mesta u ćeliji patogena prekidajući proces disanja. Fluazinam je slabo rastvorljiv u vodi i čvrsto se vezuje za lisnu površinu, ne prodire u biljno tkivo već stvara tanki omotač oko njega.

SPEKTAR DELOVANJA
namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (
Plasmopara viticola).

PREPORUKE I NAPOMENE:
preparat se može mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja. Kada se preparat meša sa EC formulacijama, prvo treba rastvoriti Hillan u manjoj količini vode, a zatim uz ostatak vode dodati drugo sredstvo. Kada se preparat meša sa WG formulacijama, prvo treba njih rastvoriti, a zatim dodati Hillan. Ne može se mešati sa insekticidima na bazi mineralnih ulja. Primenjuje se uz upotrebu 600 do 1000 l/ha (6-10 l na 100 m2) tečnosti. U Srbiji i zemljama EU, preparati na bazi iste aktivne materije registrovani su za primenu u usevu krompira, za suzbijanje uzročnika plamenjače
(
Phytophthora infestans) i uzročnika bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) na krompiru u količini 0,3-0,4 l/ha uz utrošak vode od 300-400 l/ha (3-4 ml u 3-4 l vode na 100 m2), tretiranjem prema preporuci prognozno-izveštajne službe ili najkasnije pred pojavu prvih simptoma bolesti.