Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

VINOVA LOZA

0,1 – 0,15 % (10 do 15 ml na 10 l vode)

Po pojavi prvih pega, a pre sticanja uslova za cikluse sekundarnog zaražavanja i širenja oboljenja

JABUKA

0,6 -1,0 (60 – 100 ml na 100m²) ili 300 – 500 g aktivne materije na 1 hektar

Tretiranja se izvode tokom vegetacije (faze 54 – 85 BBCH-skale). Preparat se primenjuje preventivno. Kurativni efekat ispoljava ako se primeni 36 sati od početka infekcije

DELOVANJE:

aktivna materija pripada grupi Toludina. Ankapler oksidativne fosforilacije, odnosno
inhibira klijanje spora, rast i sporulaciju gljive. Deluje na više mesta u ćeliji patogena prekidajući proces disanja. Fluazinam je slabo rastvorljiv u vodi i čvrsto se vezuje za lisnu površinu, ne prodire u biljno tkivo već stvara tanki omotač oko njega.

SPEKTAR DELOVANJA
namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (
Plasmopara viticola).

PREPORUKE I NAPOMENE:
preparat se može mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja. Kada se preparat meša sa EC formulacijama, prvo treba rastvoriti Hillan u manjoj količini vode, a zatim uz ostatak vode dodati drugo sredstvo. Kada se preparat meša sa WG formulacijama, prvo treba njih rastvoriti, a zatim dodati Hillan. Ne može se mešati sa insekticidima na bazi mineralnih ulja. Primenjuje se uz upotrebu 600 do 1000 l/ha (6-10 l na 100 m2) tečnosti. U Srbiji i zemljama EU, preparati na bazi iste aktivne materije registrovani su za primenu u usevu krompira, za suzbijanje uzročnika plamenjače
(
Phytophthora infestans) i uzročnika bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) na krompiru u količini 0,3-0,4 l/ha uz utrošak vode od 300-400 l/ha (3-4 ml u 3-4 l vode na 100 m2), tretiranjem prema preporuci prognozno-izveštajne službe ili najkasnije pred pojavu prvih simptoma bolesti.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “HILLAN”

Your email address will not be published. Required fields are marked