Klasa:Insekticidi
Opis:Selektivni, sistemični insekticid, namenjen za suzbijanje obične kruškine buve u zasadu kruške i krvave vaši u zasadu jabuke.
Proizvođač:Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije:Spirotetramat
Formulacija:koncentrovana suspenzija
Delovanje:Spirotetramat je insekticid iz grupe ketoenola sa jedinstvenom dvosmernom sistemičnošću. Nakon aplikacije kreće se i kroz ksilem i kroz floem transportujući se u sve delove biljke. Deluje preko inhibicije biosinteze lipida, naročito triglicirida i slobodnih masnih kiselina. Posebnu efikasnost pokazuje protiv juvenilnih stadijuma insekata, dok kod tretiranih ženki dolazi do značajnog smanjivanja plodnosti i broja položenih jaja.
Karenca:3 dana – paradajz,21 dan – kruška, jabuka
Koncentracija:0,15%
Primena:paradajz, kruška, jabuka
Pakovanje:50 ml, 100 ml, 1 l

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FURIOSO”

Your email address will not be published. Required fields are marked