Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

VINOVA LOZA

0,1 – 0,4 % (10 – 40 g u 10 l vode)

Tretiranje u fazi intenzivnog rasta (faze 13/53 BBCH skale)

KROMPIR

1,5 – 1,75 (15 do 17,5 g na 100 m²)

Tretiranje u fazi intenzivnog rasta (faze 19/21- 65 BBCH skale)

JABUKA

0,75 – 2,0 kg 0,05 – 0,06 %

Niža doza (0,75 kg/ha) u fazama 55 – 57 BBCH skale, a viša doza (2,0 kg/ha) od početka vegetacije do razvoja listova (00 – 10 BBCH skale). U fazama 59 – 69 BBCH skale

BRESKVA

0,2 – 0,3 %

U toku mirovanja vegetacije pre sticanja uslova za zaražavanje (faze 00 – 03 BBCH skale)

ŠEĆERNA REPA

1,75 – 2,0

Faze 39 – 49 BBCH skale

DELOVANJE:

Funguran OH inhibira deobu ćelija i sprečava klijanje spora patogena. Gljive ne stvaraju rezistentnost na ovu aktivnu materiju zbog višestukog mehanizma delovanja.

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophthora infestans).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Može se mešati sa preparatima na bazi ulja za zimska tretiranja, kao i sumpornim preparatima tokom vegetacije. Ne meša se sa preparatima kisele reakcije (dimetoat, dihlorvos, heptenofos). Izuzetno je otporan na spiranje. Sadrži jon bakra, koji kao neophodan mikroelement, doprinosi boljem iskorišćenju azota i fosfora i direktno utiče na povećanje prinosa. Utiče na racionalnu potrošnju vode u ćeliji i jačanje ćelijskog tkiva, što povećava otpornost biljke na pozne prolećne mrazeve. Nema korozivno delovanje na uređaje za tretiranje.

Zimski tretman jabučastog voća bakarnim preparatima smanjuje potencijal bakterijske plamenjače (Erwinia amylovora). Širok spektar delovanja na gljive i bakterije kod biljaka. Kvalitetna formulacija preparata, sadržaj adheziva (lepka) ga čini postojanim na biljci i vrlo teško se spira kišom.