Način delovanja
Primene preparata u šumarstvu je dozvoljena samo u slučaju da ne postoji mogućnost za primenu bioloških preparata, odnosno u slučaju da preti ponovna defolijacija, nepovoljni vremenski uslovi za primenu bioloških preparata i sl.

Primenu preparata za suzbijanje lisnih vašiju, jabukinog smotavca i grožđanih moljaca treba izvoditi samo u onim regionima, odnosno lokalitetima na kojima nije utvrđena rezistentnost na alfa-cipermetrin i ostale insekticide iz grupe piretroida.

Na tretirane površine ne puštati pčele najmanje dva sata posle primene (dok se depozit preparata ne osuši).

Zbog mogućeg razvoja rezistentnosti, ne primenjivati alternativno preparate na bazi ma kog drugog insekticida iz grupe piretroida registrovanog u našoj zemlji.

Tretirnanje iz vazduhoplova je dozvoljeno u zasadima jabuke, kruške, breskve, vinove loze i u usevu uljane repice (do početka cvetanja), pod sledećim uslovima: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi), 200m od vodozaštitnih zona i voda (vodotokova, jezera, izvorišta voda), brzina vetra ne sme prelaziti 2-3 m/s, rubne zone (200-500m) se moraju tretirati sa zemlje uz utrošak vode od 30-50 l/ha

Mogućnost mešanja
Ne sme se mešati sa bordovskom čorbom i preparatima alkalne reakcije

Beli kupus
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Kupusov moljac 0,08 – 0,12 l/ha Kada se primete prve gusenice Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje

Breskva
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Breskvin smotavac 0,01 – 0,015% pre ubušivanja gusenice u plodove i lastare Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši na breskvi;Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi,
Dudovac 0,01 – 0,015% na početku piljenja prvih gusenica Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši na breskvi;Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi

Jabuka
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Dudovac 0,01 – 0,018% na početku piljenja prvih gusenica. Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši na jabuci Dva puta u toku godine na istoj površini: dudovac u jabuci
Jabukin smotavac 0,01 – 0,018% 5-7 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na početku piljenja prvih gusenica Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši na jabuci Dva puta u toku godine na istoj površini: dudovac u jabuci
Pepeljasta vaš 0,01 – 0,018% na početku formiranja prvih kolonija. Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši na jabuci Dva puta u toku godine na istoj površini: dudovac u jabuci

Krastavac
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Bela leptirasta vaš 0,02 – 0,025% Kada se primete prva imaga Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje

Kruška
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Brašnasta kruškina vaš 0,01 – 0,02% na početku formiranja prvih kolonija. Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši u kruški
Crna vaš kruške 0,01 – 0,02% na početku formiranja prvih kolonija Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši u kruški
Dudovac 0,01 – 0,02% na početku piljenja prvih gusenica Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje

Repica/repa
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Repičina lisna osa 0,1 l/ha Za osu: u vreme masovne pojave pagusenica Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje

Vinsko grožđe
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Žuti grozdov smotavac 0,012 – 0,015% Po piljenju prvih gusenica, a pre ubušivanja Jednom u toku godine na istoj površini za: vaši u vinovoj lozi,

Višegodišnje biljke
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Bela leptirasta vaš 0,02 – 0,025% Kada se primete prva imaga Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje
Tripsi 0,012 – 0,018% Kada se primete prva imaga Dva puta u toku godine na istoj površini: u breskvi, strna žita, šume, dudovac u jabuci i kruški, za kruškinu buvu, u šećernoj repi, uljanoj repici, kupusu, krastavac i paradajz u zatvorenom prostoru i ukrasno bilje