EMINENT STAR

Aktivna supstanca

Hlorotalonil 250 g/l

Tetrakonazol 62,5 g/l

Категорије: ,

Опис

Problemi koje možete rešiti

  • Pegavost lišća šećerne repe

    Cercospora beticola image

ŠEĆERNA REPA

U usevu šećerne repe se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) preventivnim tretiranjem ili tretiranjem pri pojavi prvih pega na listovima (prvi simptomi) i uslova za dalje širenje oboljenja.
  • Količina primene: 1,0 l/ha
  • Utrošak vode: 200-400 l/ha
  • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: tri puta
  • Karenca: 21 dan za šećernu repu