DKC 6340

Hibrid namenjen za silažu, ali i kombajniranje u zrnu. Biljke su bujne, jakog korena sa stablom tolerantnim na poleganje. Hibrid ima izražen stay green efekat. Klipovi su sa velikim brojem redova i duboko usađenim zrnom. Odlično zdravstveno stanje hibrida koji je tolerantan na trulež. Zrno je visokog kvaliteta, pogodno za ishranu stoke.

Očekivani br. biljaka/ha u lošijim uslovima gajenja – u berbi
62.000-65.000
Razmak u redu, prilikom setve u lošijim uslovima gajenja (cm)
20,5-21,5
Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja – u berbí
67.000-70.000
Razmak u redu, prilikom setve u optimalnim uslovima gajenja (cm)
19,5-20
FAO
630
Potencijal za prinos:

 10

Otpuštanje vlage:

 8

Tolerantnost na sušu:

 9

Pocetni porast:

 8

Cvrstina stabljike:

 10

Korenov sistem:

 10

Категорије: ,