DKC 5222

Intenzivan hibrid za dobre domaćine koji u povoljnim uslovima proizvodnje ostvaruje visoke prinose. Prinos je stabilan i iznad proseka za svoju grupu zrenja. Klip je velik sa kvalitetnim i duboko usađenim zrnom jarke žute boje. 2014. godine najbolji hibrid u ogledima. Prilagodljiv „Ear flex“ hibrid koji će na lošijim zemljištima ukoliko dođe do smanjenja sklopa prinos nadomestiti povećanjem klipa.

Očekivani br. biljaka/ha u lošijim uslovima gajenja – u berbi
65.000-70.000
Razmak u redu, prilikom setve u lošijim uslovima gajenja (cm)
19-20,5
Očekivani br. biljaka/ha u optimalnim uslovima gajenja – u berbí
70.000-75.000
Razmak u redu, prilikom setve u optimalnim uslovima gajenja (cm)
18.5-19.5
Ocekivani br. biljaka/ha u uslovima navodnjavanja – u berbí
80.000-83.000
Razmak u redu, prilikom setve u uslovima navodnjavanja (cm)
16.5-17.5
Preporučeni sklop
65.000-75.000
FAO
490
Potencijal za prinos:

 10

Otpuštanje vlage:

 8

Tolerantnost na sušu:

 9

Pocetni porast:

 9

Cvrstina stabljike:

 10

Korenov sistem:

 10

Категорије: ,