Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

JABUKA

2 – 2.5

Tokom cele vegetacije, preventivno pre ostvarivanja uslova za zarazu

VINOVA LOZA

2 – 2.5

Tokom cele vegetacije, preventivno pre ostvarivanja uslova za zarazu

DELOVANJE:

Aktivna materija pripada grupi Ditiokarbamata. Fungicid nespecifičnog načina delovanja – na više mesta sprečava klijanje spora prouzrokovača bolesti. Deluje preventivno. Inhibira aktivnost enzima blokiranjem SH-grupe amino kiselina što nepovratno remeti razlaganje lipida i propustljivost ćelijskog zida tj. blokira disanje i proizvodnju ATP. Manokzeb je više od 45 godina jedan od vodećih fungicida u zaštiti bilja jer deluje na uzročnike bolesti iz sve četiri glavne grupe biljnih bolesti; ima izvanredne otpornosti na ispiranje padavinama; sadržaj cinka (Zn) i mangana (Mn), koji se nalaze u molekulu Mankozeba, pripomažu u procesu fotosinteze i boljoj ishrani biljke, što utiče i na bolji prinos.

SPEKTAR DELOVANJA:

Koristi se za suzbijanje prouzrukovača pegavosti lista i čađave krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i prouzrukovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Proizveden je po najsavremenijoj tehnologiji proizvodnje sitnih čestica koje omogućuju bolje prijanjanje preparata na biljku, bolju pokrivenost tretirane biljke, snažnije vezivanje i teže spiranje. Preparat Dithane® DG NeoTec se može mešati sa preparatima na bazi Bakar-oksihlorida, Cimoksanila, Dimetomorfa i Propamokarbhidrohlorida. Ne sme se mešati sa bordovskom čorbom, sumporno-krečnom čorbom, preparatima na bazi Propargita i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor, kao i sa preparatima jako kisele reakcije (Dimetoat, Monokrotofos, Heptenofos, Dihlorvos, Fosfamidon). Utrošak vode u zasadima je 1000 –1500 l/ha, odnosno 10-15 l na 100 m2. U normalnim uslovima prskanje treba ponoviti posle sedam do deset dana.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DITHANE DG NEO TEC”

Your email address will not be published. Required fields are marked