NAČIN DELOVANJA:
Obe aktivne materije u preparatu Delaro 325 SC – protiokonazol i trifloksistrobin, odlikuju se protektivnim, eradikativnim i kurativnim delovanjem. Protiokonazol deluje produženo i sprečava sintezu ergosterola, dok trifloksistrobin remeti transport elektrona ometa proces disanja u ćelijama gljiva. Pored ovog neposrednog, fungicidnog delovanja, Delaro 325 SC ima i sposobnost izazivanja tzv. zelenog efekta (greening), što omogućava bolju kondiciju useva i na kraju bolji kvalitet roda.
PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.
PRIMENA:
Delaro 325 SC se koristi:

u usevu pšenice, za suzbijanje prouzrokovača bolesti lista (pepelnica – Erysiphe graminis, rđa – Puccinia sp.)* i klasa pšenice (palež klasa Fusarium sp.) u količini primene 0,7 – 1,0 l/ha (7 – 10 ml/100 m²), od početka rasta stabljike (faza 30 VVSN skale) do kraja cvetanja (faza 69 VVSN skale).

Za bolesti lista, dovoljno je primeniti niže doze preparata, a za bolesti klasa raditi sa punim dozama.

u usevu ječma*, koristi se za suzbijanje prouzrokovača bolesti lista (pepelnica – Erysiphe graminis, mrežasta pegavost ječma – Pyrenophora teres) i klasa ječma (palež klasa Fusarium sp.) u količini primene 0,75 l/ha (0,75 ml/100 m²), od početka rasta stabljike (faza 30 VVSN skale) do kraja cvetanja (faza 69 VVSN skale).

Utrošak vode: 200 – 400 l/ha (2-4 l na 100 m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je 2 puta u toku godine.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
35 dana za pšenicu i ječam*.
NAPOMENE:
Zabranjena je primena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva.

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

 

Registracija fungicida Delaro 325 SC za suzbijanje belesti lista pšenice, kao i bolesti lista i klasa ječma je u toku.