Način delovanja

Delan® Pro je novi fungicid iz kompanije BASF i predstavlja nastavak pedesetogodišnjeg pouzdanog suzbijanja čađave krastavosti jabuke uz pomoć najnovije tehnologije.

Delan® Pro – šta je novo?

 

  • Tečna SC formulacija ditianona
  • Dodat fungicidno aktivni Kalijum – Fosfit
  • Prva registracija Kalijum – Fosfita kao fungicida u jabučastom voću u EU
  • Kombinacija snažnog preventivnog delovanja i aktivacija prirodnih mehanizama otporsnosti (SAR)
  • Direktna fungicidna aktivnost Kalijum-Fosfita
  • Potencijalno proširenje spektra delovanja (pepelnica jabuke, Alternaria pomi, Nectria galigena, Gloeosporium sp.)