DASH

Naziv Dash®
Formulacija Koncentrat za emulziju – EC
Aktivna materija 100% l/ha metilestri masnih kiselina

Категорије: ,

Опис

Način delovanja
Okvašivač Dash® se koristi u kombinaciji sa herbicidom Arrat® kojem se značajno poboljšavaju performanse kada se primenjuju sa pomenutim okvašivačem. Pogotovo je primetan efekat primene Dash®-a u kombinaciji sa pomenutim herbicidima u sušnim godinama, kada korovi, kao prirodan mehanizam borbe protiv prekomerne transpiracije, formiraju debelu voštanu navlaku na listovima kroz koju sam herbicid teško penetrira.