Cyrasil, smanjuje površinski napon vode, poboljšava kvašenje lisne površine i distribuciju preparata po tretiranoj površini|

Delovanje
Cyrasil® je okvašivač koji se koristi sa pesticidima i folijarnim djubrivima da bi se obezbedilo što bolje nanošenje preparata na površinu biljaka. Može se koristiti u ratarskim i povrtarskim usevima, kao i u voćarstvu.

Prednosti korišćenja okvašivača Cyrasil®:
⋅ značajno bolja pokrivenost biljke prilikom tretmana
⋅ efikasnije suzbijanje korova, bolesti I štetočina
⋅ onemogućava padanje rastvora sa biljaka
⋅ pojačava vezivanje preparata za biljnu površinu
⋅ sprečava spiranje kišom

Primena
Ratarstvo:
– U ratarstvu se primenjuje u količini primene od 
0,1 l/ha (u skladu sa herbicidom koji se primenjuje)
Voćarstvo i povrtarstvo:
– U voćarstvu i povrtarstvu se primenjuje u koncentraciji od 
0,025%-0,05% (2,5-5ml u 10 l vode).

Aktivna materija

Polialkilenoksid-heptametiltrisiloksan 100%

Formulacija

Koncentrovani rastvor (SL)

Pakovanje

100 ml