Problemi koje možete rešiti

 • Pepelnica ječma

  Pepelnica ječma
 • Pepelnica pšenice

  Pepelnica pšenice
 • Rđa pšenice

  Rđa pšenice
 • Rđa ječma

  Rđa ječma
 • Siva pegavost lista i klasa pšenice

  Siva pegavost lista i klasa pšenice
 • Siva pegavost lista i klasa ječma

  Siva pegavost lista i klasa ječma
 • Truleži klasa pšenice

  Truleži klasa pšenice
 • Truleži klasa ječma

  Truleži klasa ječma

 

 

PŠENICA I JEČAM

U usevu pšenice i ječma za suzbijanje prouzrokovača bolesti pepelnice (Blumeria graminis), prouzrokovača rđe (Puccinia spp.) i prouzrokovača sive pegavosti lista i klasa (Septoria tritici) tretiranjem od fenofaze vlatanja do faze cvetanja i za suzbijanje prouzrokovača truleži klasa (Fusarium spp.) tretiranjem od kraja klasanja do punog cvetanja.
 • Količina primene: 0,8 l/ha
 • Utrošak vode: 200-400 l/ha
 • Broj tretiranja na istoj površini u toku godine: dva puta
 • Karenca: 45 dana za pšenicu i ječam