Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, za suzbijanje štetnih insekata u ratarstvu i voćarstvu

Primena
Corelle D se koristi:

u usevu šećerne repe: za suzbijanje repine pipe (Bothynoderes punctiventris) na početku pojave imaga u količini primene od 1,5-2,0 l/ha (15-20 ml na 100 m²), sa zemlje, prskanjem i orošavanjem, uz utrošak vode 200-400 l/ha.

u zasadu jabuke: za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella) i zelene jabukine lisne vaši
(
Aphis pomi) u koncentraciji 0,075 – 0,1% (7,5 – 10 ml u 10 l vode).
Tretman izvoditi na početku formiranja kolonija vaši i pre ubušivanja gusenice jabukinog smotavca.

Aktivna materija

Hlorpirifos 500 g/l +
Cipermetrin 50 g/l

Formulacija

koncentrat za emulziju-EC

Utrošak vode

200-400 l/ha (krompir)
1000 l/ha (jabuka)

Karenca

28 dana za šećernu repu
28 dana za jabuku

Pakovanje

100ml, 300ml, 1l