CHORUS 50 WG

FUNGICID

SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA

Aktivna materija:
Formulacija:
Vododisperzibilne granule (WG)

Siguran izbor!

CHORUS® 50 WG je sistemični fungicid, sa preventivnim i kurativnim delovanjem, za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova višnje, breskve i šljive (Monilinia laxa).

Način delovanja:
CHORUS® 50 WG sadrži ciprodinil koji pripada grupi anilinopirimidina. Inhibira biosintezu metionina i lučenje hidrolitičkih enzima gljive.  Sprečava penetraciju i rast micelije gljiva u i na površini lista. Ako se primeni u roku od 48 sati nakon početka zaraze, zaustavlja dalje širenje infekcije u biljci, a može se primenjivati i preventivno. Poseduje kontaktna, sistemična i translaminarna svojstva.
Njegovo delovanje nije zavisno od niskih temperatura, pa ima efikasnost i na temperaturama ispod 10°C (početak vegetacije i period cvetanja).

Категорије: ,

Опис

Usev Patogeni koje suzbija Količina primene Vreme primene Karenca
Jabuka Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis) 0,3-0,5 kg/ha Od otvaranja prvih lisnih pupoljaka do završetka cvetanja 28 dana
Breskva Sušenje cvetova, grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) 0,3-0,5 kg/ha Od faze cvetnog balona do precvetavanja 14 dana
Višnja Sušenje cvetova, grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) 0,3-0,5 kg/ha Od početka cvetanja do precvetavanja 14 dana
Šljiva Sušenje cvetova, grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) 0,3-0,5 kg/ha Od faze cvetnog balona do precvetavanja 14 dana

Mogućnost mešanja:
Ne sme se mešati sa insekticidima  izrazito kisele reakcije. CHORUS® 50 WG nije fitotoksičan za gajene biljke ukoliko se primeni u navedenim količinama i u preporučeno vreme.