Usev Patogeni koje suzbija Količina primene Vreme primene Karenca
Jabuka Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis) 0,3-0,5 kg/ha Od otvaranja prvih lisnih pupoljaka do završetka cvetanja 28 dana
Breskva Sušenje cvetova, grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) 0,3-0,5 kg/ha Od faze cvetnog balona do precvetavanja 14 dana
Višnja Sušenje cvetova, grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) 0,3-0,5 kg/ha Od početka cvetanja do precvetavanja 14 dana
Šljiva Sušenje cvetova, grančica i mrka trulež plodova (Monilinia laxa) 0,3-0,5 kg/ha Od faze cvetnog balona do precvetavanja 14 dana

Mogućnost mešanja:
Ne sme se mešati sa insekticidima  izrazito kisele reakcije. CHORUS® 50 WG nije fitotoksičan za gajene biljke ukoliko se primeni u navedenim količinama i u preporučeno vreme.