NAČIN DELOVANJA:
Aklonifen, aktivnu materiju preparata Challenge 600 korovske biljke usvajaju hipokotilom, kotiledonima, koleoptilom (ali ne i korenom). Deluje kao inhibitor dva enzima koja učestvuju u procesu sinteze hlorofila i sinteze karotenoida. Kao rezultat delovanja, kod osetljivih korova javljaju se simptomi hloroze – izbeljivanja.. Aklonifen najjače delovanje ispoljava kod tek izniklih korova i kod onih koji se nalaze u ranim fazama razvoja, ne sprečavajući pri tom klijanje korova, već kontroliše rast i razvoj izdanaka. Iz tog razloga, primena ovog herbicida preporučena je pre nicanja useva.
PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:
Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.
PRIMENA:
Challenge 600 koristi se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova u usevima:
suncokreta, u količini primene od 4 l/ha (40 ml na 100 m²),
crnog luka iz semena, u količini primene 2,5 l/ha (25 ml na 100 m²). Punu dozu herbicida je idealno primeniti u manjim količinama, iz nekoliko puta, tako da u zbiru ne pređe dozu od 2,5 l/ha , i uz dodavanje partnerskih herbicida.
krompira, u količini primene 2,5-4 l/ha (25-40 ml na 100 m²).
Vreme primene je posle setve, a pre nicanja useva (faze 00-09 VVSN skale).
Utrošak vode je 200 – 400 l/ha (2-4 l na 100 m²).
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je jednom.
MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:
Može se mešati sa velikim brojem sredstava za zaštitu bilja, ali se pre mešanja preporučuje prethodna provera kompatibilnosti.
KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
obezbeđena vremenom primene u suncokretu, luku i krompiru.
SPEKTAR DELOVANJA:
Širokolisni korovi:
U količini 2,5 l/ha:
gorušica poljska (Sinapis arvensis),
lubeničarka njivska (Hibiscus trionum),
pepeljuga obična (Chenopodium album),
pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum),
tušt obični (Portulaca oleracea),
čistac veliki (Stachys annua),
štir obični (Amaranthus retroflexus).U količini 4 l/ha:
dvornik veliki (Polygonum lapathifolium),
dvornik ptičiji (Polygonum aviculare),
lipica teofrastova (Abutilion teophrasti),
tušt obični (Portulaca oleracea),
čistac veliki (Stachys annua),
štir bljutavi (Amaranthus blitioides).

Uskolisni korovi:
livadarka jednogodišnja (Poa annua)
svračica crvena (Digitaria sanguinalis)
muhari (Setaria spp).

NAPOMENE:
– Challenge je potrebno primeniti uniformno, na dobro pripremljenom zemljištu, tako da dođe do obrazovanja herbicidnog filma. Inkorporacija bi značajno umanjila herbicidnu aktivnost.
– primenjen kao rani POST-EM tretman, Challenge uspešno suzbija neke širokolisne korove u uzrastu ponika.
– prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje kapi na susedne površine zasejane žitaricama.
– u slučaju preoravanja ili prevremnog skidanja useva, tri nedelje nakon primene, mogu se sejati kukuruz, soja, pasulj i sirak uz prethodnu obradu zemljišta.* Kada je u pitanju proizvodnja luka iz semena, prva primena u PRE-EM tretmanu se preporučuje u dozi od 0,3-0,5 l/ha (zavisno od težine zemljišta) i u kombinaciji sa herbicidom na bazi pendimetalina. Tek posle razvijenog prvog pravog lista nastaviti sa primenom Challenge u podeljenim količinama primene od 0,3-0,5 l/ha u kombinaciji sa drugim herbicidima (fluroksipir, klopiralid…).