Način delovanja
Spektar delovanja:

lipica (Abutilon theophrasti), ambrozija (Ambrosia artemisifolia), pepeljuga (Chenopodium spp.), dimnjača (Fumaria officinalis), samonikli suncokret (Helianthus annus), divlje paprika (Polygonum spp.), kereče grožde (Solanum nigrum), čičak (Xanthium strumarium), palamida (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis), gorčika (Sonchus arvensis).

Mehanizam i simptomi delovanja:

Carnblo“ ima dvostruko delovanje: jedan deo preparata deluje na površinu lista dok drugi deo ulazi u korov i uništava ga iznutra. Kao prvi simptom javlja se zaustavljanje rasta i uvrtanje korova. Zatim dolazi do pojave truljenja delova llšča i do postepenog uvenuča cele biljke. Na taj način obezbeduje delovanje na korove bez obzira na vremenske prilike.

Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu, u kukuruzu sa podusevom (pasulj, bundeva i sl.), u kraškim područjima, na vrlo slabim humoznim zemljištima (< 1% humusa), zbog ispirljivosti dikambe i na temperaturama preko 25˚C. Mogućnost mešanja Ne sme se mešati sa organofosfornim insekticidima. Ne sme se mešati sa cikloksidimom pri primeni u hibridima tolerantnih prema cikloksidimu. Jara pšenica Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena Širokolisni korovi 1 l/ha Kada su korovi u fazi 2-4 lista i to kada je pšenica od faze 3 lista do kraja bokorenja jednom, na istoj površini u istoj godini Jari ječam Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena Širokolisni korovi 1 l/ha Kada su korovi u fazi 2-4 lista i to kada je ječam od faze 3 lista do kraja bokorenja jednom, na istoj površini u istoj godini Kukuruz šećerac Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena Širokolisni korovi 2 l/ha Kada su korovi u fazi 2-4 lista i to kada je kukuruz u fazi razvijena 3-4 lista jednom, na istoj površini u istoj godini