Selektivni kontaktni herbicid, za suzbijanje širokolisnih korova u usevima soje, krompira, pasulja, graška, lucerke i kukuruza

Delovanje
Boston 480 SL je folijarni, kontaktni herbicid, iz hemijske grupe diazina. Nakon što ga korovi usvoje preko lista, prouzrokuje inhibiciju procesa fotosinteze i iscrpljivanje rezervi ugljenih hidrata, što dovodi do uvenuća i propadanja. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): C3.

Primena
 Soja  3 – 4 l/ha (30 – 40 ml na 100 m²). U fazi od prve do treće troliske, a korovi u fazi 2 – 6 listova.
• 
Krompir  2 – 3 l/ha (20 – 30 ml na 100 m²). Kada je krompir visine 10-15cm, a korovi u fazi 2 – 6 listova.
• 
Pasulj  1,5 – 2,5 l/ha (15 – 25 ml na 100 m²). Posle formiranja druge troliske, pa do pred cvetanje, a korovi u fazi 2 – 4 listova.
• 
Grašak  3 – 4 l/ha (30 – 40 ml na 100 m²). Kada je grašak visine 8 – 10cm, a korovi u fazi 2 – 6 listova.
• 
Lucerka  3 l/ha (30 ml na 100 m²). Kada je lucerka visine 10 – 15cm, a korovi u fazi 2 – 6 listova.
• 
Kukuruz  3 – 4 l/ha (30 – 40 ml na 100 m²). Posle nicanja kukuruza, a korovi u fazi 2 – 6 listova.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Može se mešati sa preparatima Imazar 40 i Tiffany 75 WG u usevu soje.
→ Ne sme se mešati sa preparatima na bazi setoksidima i organofosfornim insekticidima.
→ Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama mogu se sejati samo strna žita, soja i lucerka.
→ Kod osetljivih sorti krompira i pasulja može izazvati ožegotine, ako se primeni pri višim temperaturama. Treba sprečiti zanošenje preparata na susedne osetljive useve i zasade, kao što su: voće, vinova loza, duvan, šećerna i stočna repa.

 

Aktivna materija

Bentazon 480 g/l

Formulacija

Koncentrovani rastvor (SL)

Količina primene

1,5 – 4 l/ha

Utrošak vode

200-400 l/ha

Karenca

42 dana – grašak, pasulj, krompir;
63 dana – kukuruz, strna žita, soja, lan, lucerka.

Pakovanje

1l, 5l

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BOSTON 480 SL”

Your email address will not be published. Required fields are marked