Selektivni kontaktni herbicid, za suzbijanje širokolisnih korova u usevima soje, krompira, pasulja, graška, lucerke i kukuruza

Delovanje
Boston 480 SL je folijarni, kontaktni herbicid, iz hemijske grupe diazina. Nakon što ga korovi usvoje preko lista, prouzrokuje inhibiciju procesa fotosinteze i iscrpljivanje rezervi ugljenih hidrata, što dovodi do uvenuća i propadanja. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): C3.

Primena
 Soja  3 – 4 l/ha (30 – 40 ml na 100 m²). U fazi od prve do treće troliske, a korovi u fazi 2 – 6 listova.
• 
Krompir  2 – 3 l/ha (20 – 30 ml na 100 m²). Kada je krompir visine 10-15cm, a korovi u fazi 2 – 6 listova.
• 
Pasulj  1,5 – 2,5 l/ha (15 – 25 ml na 100 m²). Posle formiranja druge troliske, pa do pred cvetanje, a korovi u fazi 2 – 4 listova.
• 
Grašak  3 – 4 l/ha (30 – 40 ml na 100 m²). Kada je grašak visine 8 – 10cm, a korovi u fazi 2 – 6 listova.
• 
Lucerka  3 l/ha (30 ml na 100 m²). Kada je lucerka visine 10 – 15cm, a korovi u fazi 2 – 6 listova.
• 
Kukuruz  3 – 4 l/ha (30 – 40 ml na 100 m²). Posle nicanja kukuruza, a korovi u fazi 2 – 6 listova.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Može se mešati sa preparatima Imazar 40 i Tiffany 75 WG u usevu soje.
→ Ne sme se mešati sa preparatima na bazi setoksidima i organofosfornim insekticidima.
→ Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama mogu se sejati samo strna žita, soja i lucerka.
→ Kod osetljivih sorti krompira i pasulja može izazvati ožegotine, ako se primeni pri višim temperaturama. Treba sprečiti zanošenje preparata na susedne osetljive useve i zasade, kao što su: voće, vinova loza, duvan, šećerna i stočna repa.

 

Aktivna materija

Bentazon 480 g/l

Formulacija

Koncentrovani rastvor (SL)

Količina primene

1,5 – 4 l/ha

Utrošak vode

200-400 l/ha

Karenca

42 dana – grašak, pasulj, krompir;
63 dana – kukuruz, strna žita, soja, lan, lucerka.

Pakovanje

1l, 5l