Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

JABUKA

0,25 – 0,50 % (2,5 do 5 ml na 100 m²)

Tretman kada se primete prve štete od ishrane ili se pojave prve pokretne forme grinja

DELOVANJE:

Borneo je kontaktni akaricid na bazi aktivne materije Etoksazol koji pripada grupi Difenil-oksazolina. Inhibira biosintezu hitina tokom presvlačenja larvi. Ima transovarialno ovicidno delovanje na ženke, odnosno sprečava polaganje vitalnih jaja, a kod mladih larvi inhibira proces disanja.

SPEKTAR DELOVANJA

namenjen je suzbijanju običnog paučinara (Tetranychus urticae), crvene voćne grinje (Panonichus ulmi) i vrsti Tetranichus cinnabarinus, Panonychus citri, Eotetranychus carpini, E. graba 

PREPORUKE I NAPOMENE:

jedinstven mehanizam delovanja obezbeđuje izbegavanje ukrštene rezistencije sa drugim akaricidima. Efikasan u malim dozama. Postojano delovanje i jedinstven mehanizam na tržištu. Selektivan prema korisnom organizmima, te pogodan za Integralni koncept gajenja voća. Nivo rezidua ukoliko se primenjuje prema propisima u skaldu sa evropskim direktivama za voće i povrće. Preparat je moguće mešati sa većinom pesticida. Najveća efikasnost se postiže u primeni na početku vegatacije kada se pile larve iz zimskih jaja, tako da se potpuno prekine životni ciklus grinje. Ukoliko se primenjuje kasnije, kada su prisutni svi stadijumi na biljci, onda je preporuka zajednička primena sa nekim akaricidom koji deluje i na odrasle forme (Demitan, Sanmite).