Klasa:Fungicidi
Opis:Lokalsistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem, namenjen za suzbijanje prouzrokovača pepelnice i skladišnih bolesti u zasadu jabuke.
Proizvođač:Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije:Trifloksistrobin
Formulacija:koncentrovana suspenzija
Delovanje:Trifloksistrobin spada u grupu strobilurina, koja ima kompleksan mehanizam delovanja. Deluje na mitohondrijalnu respiraciju kod gljiva. Trifloksistrobin je inhibitor kompleksa III u respiratornom lancu. Respiracija ili disanje je proces pri kome se stvara neophodna energija za važne životne procese gljiva. Ukoliko se inhibira proces stvaranja energije, sprečava se klijanje spora, pa na taj način patogen ne može da izvrši infekciju.
Karenca:14 dana – jabuka
Koncentracija:0,1-0,15 l/ha
Primena:jabuka

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BELATRIX”

Your email address will not be published. Required fields are marked