Biljna vrsta Spektar delovanja Količina primene Vreme primene Karenca
Pšenica, ječam Divlji ovas (Avena fatua) 0,6-1,2 l/ha Kada su pšenica i ječam u fazi od dva lista pa do pojave zastavičara, odnosno kada je divlji ovas u fazi od trećeg lista do prvog kolenca *OVP

*OVP – obezbeđena vremenom primene

Posebne napomene:
Tretman sa AXIAL® 050 EC osigurava potpunu i dugotrajnu zaštitu od divljeg ovsa (Avena fatua), ali i od drugih ekonomski najznačajnijih travnih korova – muharika (Setaria spp.), ljuljeva (Lolium spp.), mišjeg repka (Alopecurus myosuroides), slakoperke (Apera spica-venti).
Preporučena količina primene je 0,6-1,2 l/ha. U slučaju da na parceli imamo jako veliku brojnost divljeg ovsa (Avena fatua), preporuka je da se ide sa većom dozom AXIAL® 050 EC ili eventualno da se tretman radi u splitu zbog činjenice da nicanje divljeg ovsa može biti razvučeno u dužem vremenskom periodu.

Mogućnost mešanja:
AXIAL® 050 EC se ne sme mešati sa sredstvima za ishranu bilja i alkalnim sredstvima za zaštitu bilja. Ne preporučuje se primena sa hormonskim herbicidima ili primena ovih herbicida najmanje 7 dana nakon primene herbicida na bazi pinoksadena.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “AXIAL 050 EC”

Your email address will not be published. Required fields are marked