AXIAL 050 EC

HERBICID

SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA

Aktivna materija:
Formulacija:
Koncentrovana suspenzija (SC)

Da žito bude bez travnih korova

AXIAL® 050 EC je selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje travnih korova u ozimoj pšenici i ozimom ječmu.Način delovanja:
AXIAL® 050 EC 
je herbicid na bazi aktivne materije pinoksaden, koja inhibira sintezu masnih kiselina. AXIAL® 050 EC se usvaja u biljno tkivo isključivo preko lista. Kao translokacioni herbicid se vrlo brzo premešta u koren i nadzemni deo korovskih biljaka. Osetljivi korovi prestaju da rastu u roku od 48 sati, a za dve nedelje u potpunosti odumiru. S obzirom da deluje isključivo preko lista, vlaga u zemljištu ima minimalan uticaj na efikasnost ovog herbicida.

Категорије: ,

Опис

Biljna vrsta Spektar delovanja Količina primene Vreme primene Karenca
Pšenica, ječam Divlji ovas (Avena fatua) 0,6-1,2 l/ha Kada su pšenica i ječam u fazi od dva lista pa do pojave zastavičara, odnosno kada je divlji ovas u fazi od trećeg lista do prvog kolenca *OVP

*OVP – obezbeđena vremenom primene

Posebne napomene:
Tretman sa AXIAL® 050 EC osigurava potpunu i dugotrajnu zaštitu od divljeg ovsa (Avena fatua), ali i od drugih ekonomski najznačajnijih travnih korova – muharika (Setaria spp.), ljuljeva (Lolium spp.), mišjeg repka (Alopecurus myosuroides), slakoperke (Apera spica-venti).
Preporučena količina primene je 0,6-1,2 l/ha. U slučaju da na parceli imamo jako veliku brojnost divljeg ovsa (Avena fatua), preporuka je da se ide sa većom dozom AXIAL® 050 EC ili eventualno da se tretman radi u splitu zbog činjenice da nicanje divljeg ovsa može biti razvučeno u dužem vremenskom periodu.

Mogućnost mešanja:
AXIAL® 050 EC se ne sme mešati sa sredstvima za ishranu bilja i alkalnim sredstvima za zaštitu bilja. Ne preporučuje se primena sa hormonskim herbicidima ili primena ovih herbicida najmanje 7 dana nakon primene herbicida na bazi pinoksadena.