Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

JABUKA

0,33 – 0,5 (3,3-5,0 ml/100 m²)

Na početku piljenja gusenica svake generacije

VINOVA LOZA

0,25

Na početku piljenja gusenica

PAPRIKA

0,17 – 0,25

Na početku piljenja gusenica

KUKURUZ

0,25

10 dana nakon maksimalnog leta leptira, a pre ubušenja u stabljiku i klip

PARADAJZ

0,17 – 0,25

Primena u vreme pojave prvih gusenica

ULJANA REPICA

0,17 – 0,25

U fazi cvetanja, a pre dostizanja praga štetnosti

DELOVANJE:

Avaunt 15EC pripada novoj hemijskoj grupi insekticida oksidiazini koja utice na nervni sistem insekata. Delovanje se ispoljava prestankom ishrane u roku od 2 do 4 sata, dok uginjavanje insekta nastaje u periodu od 2 dana.

SPEKTAR DELOVANJA:

Svojim kontaktnim, digestivnim, ovicidnim i larvicidnim delovanjem, upotrebu je našao u suzbijanju jabukinog smotavca (Cydia pomonella ), sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana ), kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis ) i pamukove sovice (Helicoverpa armigera ).

PREPORUKE I NAPOMENE:

kao insekticid sa novim mehanizmom delovanja odličan je izbor u rotaciji preparata i antirezistentnoj strategiji. Usvaja se jako brzo, tako da ukoliko kiša padne nakon što se preparat osuši na biljnoj površini, nije potrebno ponavljati tretman. Pruža dobru zaštitu nakon tretmana u periodu od 5 do 14 dana, u zavisnosti od brojnosti štetočine, useva i klimatskih uslova u tom periodu. Ekotoksikološki bezbedan, vezuje se za kutikulu lista i ploda i nema spiranja kišom.