Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, koji se koristi za suzbijanje sivog grozdovog smotavca.

Delovanje
AVATAR® EC-15 je insekticid visoke efikasnosti na jaja i larve mnogih insekata iz grupe lepidoptera. Svoje delovanje ispoljava kontakno i digestivno, blokiranjem Na+ kanala u nervnim membranama. Pripada hemijskoj grupi oksadiazina. AVATAR® EC-15 deluje kontaktno i digestivno, i poseduje ovicidno i larvicidno delovanje na sve stadijume larvi. Blokira Na+ kanale u nervnim membranama. Pripada hemijskoj grupi oksadiazina. Klasifikacija rezistentnosti (IRAC): 22A.

Primena
Vinova Loza:
– Sivi grozdov smotavac (
Lobesia botrana); 0,25 l/ha, na samom početku piljenja gusenica, tretiranjem 7 – 8 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira na feromonskim klopkama.

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ 
AVATAR® EC-15 se može mešati sa preparatima na bazi flusilazola, propikonazola, deltametrina, hlorpirifosa, dimetoata, cipermetrina, imidakloprida.
→ 
AVATAR® EC-15 ispoljava snažno i ovicidno i larvicidno delovanje, zbog čega se može koristiti za uspešno suzbijanje i jabukinog smotavca (Cydia pomonella), kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i pamukove sovice (Helicoverpa armigera).
→ 
AVATAR® EC-15 ima sposobnost jakog vezivanja za površinu lista.
→ Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 1 put.

Aktivna materija

Indoksakarb150 g/l

Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)

Utrošak vode

Vinova loza: 600-1000 l/ha

Karenca

14 dana

Pakovanje

25 ml, 100 ml, 250 ml, 1 l