FAO 700

OPIS HIBRIDA

  • Izuzetno visoka biljka, sa velikim brojem listova, često i do 12 listova iznad klipa.
  • Komušina na klipu zbijena, te veoma sporo otpušta vlagu iz zrna i produžava optimalno vreme za spremanje silaže.
  • Krupan klip sa vrlo krupim zrnom, mekog endosperma koje se lako vari od strane životinja.
  • Za visoke prinose silaže primeniti intenzivnu agrotehniku. Posebno dobre rezultate daje u navodnjavanju.
  • Najviši i najkasniji hibrid iz grupe hibrida za silažu.

PREPORUKA

  • Za proizvodnju biogasa.
  • Tretirajte ga kao NAJVAŽNIJI USEV na Vašoj farmi.

PREPORUČENI SKLOP

Preporučena gustina gajenja u lošijim uslovima je od 61.000 do 64.000 biljaka/ha, u optimalnim uslovima od 65.000 do 68.000 biljaka/ha, a u uslovima navodnjavanja od 69.000 do 72.000 biljaka/ha.