FAO 620

OPIS HIBRIDA

  • Izuzetno visoka biljka, sa velikim brojem listova.
  • Smanjen sadržaj lignina u biljci značajno povećava svarljivost spremljene silaže.
  • Komušina na klipu zbijena, te veoma sporo otpušta vlagu iz zrna i produžava optimalno vreme za spremanje silaže.

PREPORUKA

  • Hibrid je specijalno namenjen za pripremu silaže cele biljke. Setva na što kvalitetnijem zemljištu uz intenzivnu agrotehniku i navodnjavanje.
  • Gustina setve je od 65.000 do 70.000 biljaka/ha (20-22 cm u redu). Gustinu setve obavezno prilagoditi uslovima proizvodnje.
  • Izbegavati setvu na peskovitim zemljištima bez navodnjavanja.
  • Tretirajte ga kao NAJVAŽNIJI USEV na Vašoj farmi.

PREPORUČENI SKLOP

Preporučena gustina gajenja u lošijim uslovima je od 61.000 do 64.000 biljaka/ha, u optimalnim uslovima od 65.000 do 68.000 biljaka/ha, a u uslovima navodnjavanja od 69.000 do 72.000 biljaka/ha.