AMISTAR PLUS

FUNGICID

SREDSTVO ZA ZAŠTITU BILJA

Registracioni broj:
A18253A
Aktivna materija:
Formulacija:
Koncentrovana suspenzija (SC)

Više od fungicida      

AMISTAR® PLUS je preventivni i kurativni fungicid za suzbijanje bolesti u usevu suncokreta i uljane repice. Primenjuje se za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum), crne pegavosti stabljike (Phoma macdonaldi) i sivomrke pegavosti (Phomopsis helianthi) u usevu suncokreta, kao i suve truleži (Phoma lingam) i bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) u usevu uljane repice. Preporučena količina primene je 1 l/ha.

Način delovanja:
AMISTAR® PLUS sadrži dve aktivne materije (difenokonazol, azoksistrobin) različitog mehanizma delovanja, što je preduslov za izbegavanje ukrštene rezistentnosti. Difenkonazol je aktivna materija iz grupe triazola, koja osim preventivnog delovanja na površini biljnih delova, pokazuje i izraženo kurativno delovanje pa može da zaustavi već postojeće zaraze i daljnje širenje oboljenja. Azoksistrobin je aktivna materija iz grupe strobilurina (QoI) sa vrlo širokim spektrom delovanja. Inhibira ćelijsko disanje (respiraciju), usled čega se zaustavlja klijanje spora, sprečava rast micelije i sporulacija.
Osim fungicidnog delovanja, AMISTAR® PLUS poseduje biostimulativni efekat koji omogućava biljkama da se lakše adaptiraju na stresne uslove. Pozitivan efekat na produžetak vegetacije pozitivno utiče na povećanje prinosa čak i u odsustvu bolesti!

 

Категорије: ,

Опис

Primena:

Usev Patogeni koje suzbija Količina primene Vreme primene Karenca
Suncokret Bela trulež (Sclerotinia sclerotiorum), crna pegavost stabljike (Phoma macdonaldi), sivomrka pegavost (Phomopsis helianthi) 1 l/ha Od izduživanja stabljike do kraja butonizacije 60 dana
Uljana repica Suva trulež (Phoma lingam), bela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) 1 l/ha Od faze 4 lista do sredine ili do kraja cvetanja *OVP

*OVP – Obezbeđena vremenom primene

U suncokretu se primenjuje dva puta tokom vegetacije, uz razmak od 21 dan, dok se u uljanoj repici jednom primenjuje u jesen i jednom u proleće.

Mogućnost mešanja:
AMISTAR® PLUS se može mešati sa većim brojem drugih fungicida i insekticida, ali prethodno proveriti kompatibilnost. Ne sme se mešati sa preparatima koji sadrže ulje.