Klasa  Pomoćna sredstva
Opis  Univerzalni okvašivač za poboljšavanje performansi herbicida
Proizvođač  Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije  Mineralno ulje + polioksi sorbitol oleat i polioksi tridecil alkohol
Formulacija  koncentrat za emulziju
Delovanje  Alteox Wet 40 je pomoćno sredstvo – okvašivač, koji se primenjuje sa herbicidom Okvir ili Skaut za suzbijanje korova u usevu soje, lucerke i kukuruza. Kao surfaktant poboljšava kvašljivost, trajnost vlaženja i efikasnost herbicida sa kojim se primenjuje.
Karenca Uslovljeno herbicidom sa kojim se primenjuje
Koncentracija  0.5 %
Primena  soja, lucerka, kukuruz
Pakovanje 300 ml