Klasa  Fungicidi
Opis  Sistemični i kontaktni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za primenu u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu
Proizvođač  Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije  Mankozeb + metalaksim-M
Formulacija kvašljivi prašak
Delovanje  Mankozeb je preventivni fungicid. Smatra se da je osnovni mehanizam delovanja inhibicija procesa ćelijskog disanja. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. Deluje na veliki broj gljiva, prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima, čime se dobija efikasnija zaštita. Metalaksil-M je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. Inhibira sintezu proteina u organizmu gljiva. Apsorbuje se listovima, stablom i korenom.
Karenca  Obezbeđena vremenom primene – malina
14 dana-grašak, luk
21 dan – paradajz, krompir
28 dana -stone sorte vinove loze
42 dana – vinske sorte vinove loze
Koncentracija  2-2,5 kg/ha
0,65 %
Primena  paradajz, krompir, grašak, luk, vinova loza i malina
Pakovanje  25 g, 250 g, 1 kg