AGRODIN 65 WP

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: dodin 650 g/kg

Formulacija: WP-kvašljivi prašak

Pakovanje: 100 g, 500 g

Proizvođač: Agriphar

Karenca: 21 dan

MBT: 1

MDK(mg/kg): 0,05

Категорије: ,

Опис

Primena:

USEV / ZASAD

KOLIČINA PRIMENE

VREME PRIMENE

Višnja, Trešnja

0,1% (10 g u 10 l vode)

Od faze precvetavanja (faza 69 BBCH skale) i kasnije prema potrebi

DELOVANJE:

Agrodin 65 WP deluje preventivno, sprečava klijanje spora fitopatogenih gljiva. Poseduje i kurativno delovanje na porast klicine cevi ako se primeni 48 sati od nastanka infekcije.

SPEKTAR DELOVANJA:

Nesistemični fungicid, sa protektivnim i delimično kurativnim delovanjem. Efikasno suzbija prouzrokovača mrke pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).

PREPORUKE I NAPOMENE::

Ne sme se mešati sa preparatima na bazi dinokapa, dikofola, triadimefona, Bordovskom čorbom i uljnim i alkalnim preparatima. Bolje se meša sa fungicidima i insekticidima u WP i WG formulaciji. U zasadu se može koristiti u zavisnosti od intenziteta zaraze. Pogodan je za antirezistentnu strategiju. Deluje na niskim temperaturama, ali ispod 5o C može biti fitotoksičan. Veoma je dobre lepljivosti, deluje i kada je lišće vlažno. Kiša ga teško spira. Poseduje jedinstven način delovanja.