Klasa  Insekticidi
Opis  Insekticid i akaricid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvu, vinogradarstvu, povrtarstvu i cvećarstvu
Proizvođač  Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije  Abamektin
Formulacija  koncentrat za emulziju
Delovanje  Abamektin prodire u list biljke i zadržava se u parenhimskom tkivu, čime se obezbeđuje produžena aktivnost preparata. Stimuliše aktivnost transmitera u nervnom sistemu artropoda, što dovodi do poremećaja u protoku nervnih impulsa. Do mesta delovanja dospeva kontaktnim putem ili ingestijom. Simptomi se manifestuju kroz ireverzibilnu paralizu i prestanak ishrane. Jedinstveni mehanizam delovanja abamektina omogućuje uspešno suzbijanje štetočina, koje su rezistentne na klasične insekticide i akaricide.
Karenca  3 dana – paradajz, tikva, budeva, tikvica, dinja, lubenica, boranija, pasulj, bob, grašak, stočni grašak, sočivo
7 dana-kupina
14 dana – kruška, jabuka, malina, jagoda
21 dan-leska
28 dana- vinova loza, obezbeđen vremenom primene – krompir
Koncentracija  0,05 – 0,14%
Primena  kruška, jabuka, krompir, ukrasno bilje, malina, jagoda, vinova loza, paradajz, tikva, bundeva, tikvica, dinja, lubenica, boranija, pasulj, bob, grašak, sočivo, kupina, leska
Pakovanje  50 ml, 100 ml, 1 l