SREDNJE – RANI HIBRID KUKURUZA, POGODAN ZA ČUVANJE I U KOŠU. VISOK GENETSKI POTENCIJAL RODNOSTI. STABLO VISINE  OD OKO 280 cm I KLIPOM KOJI JE NEŠTO VIŠE POSTAVLJEN (oko 140 cm).

  • Formira klip sa 16 – 18 redova zrna i dužine oko 26 cm. Klip je zdrav i vrlo lepog cilindričnog  oblika i boje. Zrno je u tipu žutog zubana, vrlo krupno, teško i tvrđe strukture. Ima tendenciju dvokliposti, posebno u povoljnim uslovima, pri čemu je drugi klip nešto manji. Lako i lepo se bere beracem.
  • Stablo je čvrsto, otporno na poleganje i pri velikim gustinama gajenja. Vrlo robustan hibrid, sa velikom količinom zelene mase za svoju FAO grupu zrenja. Pogodan je i za siliranje.
  • Karakteriše ga izvanredan rani porast posle setve, bez obzira na vreme setve. Ne preporučuje se setva dok se zemljište ne zagreje na min 100C što je u uslovima Srbije često već krajem marta.
  • Tolerantan na je sušu i takođe je tolerantan na sve ekonomski važne bolesti kukuruza. Brzo otpušta vlagu iz zrna.
  • Ovaj hibrid se preporučuje za berbu kako kombajnom za zrno tako i za berbu u klipu, za čuvanje u košu.
  • Odlikuje se dobrom adaptibilnošću pa ga je moguće gajiti u različitim agro-ekološkim uslovima i na različitim tipovima zemljišta. Pogodan je i za ravničarske i za brdske predele.
  • Preporučena gustina setve: 70 000 biljaka/hektaru (na 21,5 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 60 000.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ZONA FAO 420”

Your email address will not be published. Required fields are marked