SREDNJE – RANI HIBRID KUKURUZA, POGODAN ZA ČUVANJE I U KOŠU. VISOK GENETSKI POTENCIJAL RODNOSTI. STABLO VISINE  OD OKO 280 cm I KLIPOM KOJI JE NEŠTO VIŠE POSTAVLJEN (oko 140 cm).

  • Formira klip sa 16 – 18 redova zrna i dužine oko 26 cm. Klip je zdrav i vrlo lepog cilindričnog  oblika i boje. Zrno je u tipu žutog zubana, vrlo krupno, teško i tvrđe strukture. Ima tendenciju dvokliposti, posebno u povoljnim uslovima, pri čemu je drugi klip nešto manji. Lako i lepo se bere beracem.
  • Stablo je čvrsto, otporno na poleganje i pri velikim gustinama gajenja. Vrlo robustan hibrid, sa velikom količinom zelene mase za svoju FAO grupu zrenja. Pogodan je i za siliranje.
  • Karakteriše ga izvanredan rani porast posle setve, bez obzira na vreme setve. Ne preporučuje se setva dok se zemljište ne zagreje na min 100C što je u uslovima Srbije često već krajem marta.
  • Tolerantan na je sušu i takođe je tolerantan na sve ekonomski važne bolesti kukuruza. Brzo otpušta vlagu iz zrna.
  • Ovaj hibrid se preporučuje za berbu kako kombajnom za zrno tako i za berbu u klipu, za čuvanje u košu.
  • Odlikuje se dobrom adaptibilnošću pa ga je moguće gajiti u različitim agro-ekološkim uslovima i na različitim tipovima zemljišta. Pogodan je i za ravničarske i za brdske predele.
  • Preporučena gustina setve: 70 000 biljaka/hektaru (na 21,5 cm), na lošijim zemljištima gustinu setve prilagoditi i smanjiti broj biljaka, ali ne ispod 60 000.